Hoʻōla Leather Shopper Bag

Regular price $250.00

 

  • Fabric: leather
  • Inside: 1 zippered pocket with RFID blocker, padded zippered divider,  and 3 open pocket 
  • Outside: 2 outside side pocket
  • Metal zipper with engraved metal zipper pull
  • Hardware: brass
  • Leather strap drop 12”
  • Dimension: 15"L x 13"H x 7"W

Hoʻōla Print Translation:

Kū malia ke kumu ʻōhiʻa i ka maluhia o ka ululāʻau.  Pā mai ka lā a liko mai ka liko lehua i ke kukuna mālamalama. Heleleʻi mailaka ua kiliʻohu a pā mai ka makani kolonahe no ka hoʻōla ʻana i ka liko, ka lehua, ke kumu ʻōhiʻa a me ka ululāʻau.

The kumu ʻōhiʻa standard magnetically in the serenity of the forest. As the sun shines brightly, the Liko Lehua shimmers in the ray of the sun.  The kili’ohu rain falls and the kolonahe wind blows, giving life to the liko, the lehua, the kumu ‘ōhiʻa and the forest.

***Please Note: All Sales Are Final***

Share this Product